Saturday, March 6, 2010

Progress - Taman Desaku

Feedback dari aduan saya pada KPKT...
harap semua pembeli dapat memajukan aduan dan serta kan dukumen yang diperlukan.
Terima kasih.

From: mohd.rizuan@kpkt.gov.my [mailto:mohd.rizuan@kpkt.gov.my]
Sent: Friday, March 05, 2010 11:16 AM
To: Sufhar Salamun
Cc: musadad@kpkt.gov.my
Subject: TAMAN DESAKU

Tuan,

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Perumahan Negara telah menerima aduan email tuan. Untuk makluman, tuan dikehendaki mengemukakan sesalinan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) ke alamat seperti berikut untuk tindakan selanjutnya.

Pengarah
Bahagian Penguatkuasaan
Jabatan Perumahan Negara
Blok B Utara, Aras 3
Pusat Bandar Damansara
50782 Kuala Lumpur.
(u/p: MOHD RIZUAN BIN OMAR)

3. Tindakan segera tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"1 MALAYSIA.RAKYAT DIDAHULUKAN.PENCAPAIAN DIUTAMAKAN."

Saya yang menurut perintah,

-melalui email-
..................................
(MOHD RIZUAN BIN OMAR)
Bahagian Penguatkuasaan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
No. Tel: 03-20998332
No. Faks: 03-20936797

1 comments:

hashim said...

Assalamualaikum YB:

Terima kasih di atas usaha pihak Puan dan juga pembeli prihatin mengenai projek taman desaku. Seperti keterangan di atas, di sini bolehkah saya unjurkan cadangan supaya semua pembeli dapat mengemukakan salinan SPJB dan surat ini perlulah di kumpul bersama dan diposkan bersama di dalam satu sampul surat yang khas supaya semua rintihan dari pembeli dapat di unjurkan kepada KPKT dan ia memudahkan pihak KPKT membuat urusan tuntutan ke atas pihak pemaju untuk mempercepatkan dan meyiapkan taman ini.

Post a Comment