Monday, August 18, 2008

PUSBA Sg, PetaniOleh; Ramli Jaafar
Sg, Petani. Aqidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahankan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi didalam zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya yang melalui teknologi maklumat yang berkembang pesat sekali.
Sejarah kegemilangan umat Islam terdahulu telah membuktikan bahawa orang Islam pada masa itu telah dibentuk dan dididik oleh aqidah yang mampan seterusnya melahirkan kekuatan yang sungguh gentar dan luar biasa.
Seperti sejarah para sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mempertaruhkan nyawa dan harta benda semata-mata mempertahankan kesucian aqidah serta mengharapkan kerezaan Allah SWT.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia(KDYMM)Tuanku Sultan Kedah bertitah demikian dalam majlis perasmian pusat Bimbingan Islam(PUSBA)yang menempatkan saudara-saudara baru didalam salah satu majlis semperna dengan Sambutan Jubli Emas 50 tahun pemerintahan baginda tuanku.
Alhandulillah beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada saudara baru yang telah menjadi insan terpilih menerima hidayah dan memeluk Islam kerana sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada siapa sahaja yang dikehendakiNya, titah Tuanku lagi
Firman Allah, yang bermaksud pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku redza akan Islam agama kamu,”titah baginda melafaskan madsud firman Allah dari surah Almaidah, ayat 3
Dalam majlis itu juga baginda tuanku memperingatkan akan peranan dan tugas pasangan saudara baru hendaklah memberikan bimbingan yang sempurna dan jangan mengislamkan pasangaan atas sebab tertentu sahaja dan mengabaikan tangungjawab yang sepatutnya terutama mencari peluang menuntut ilmu yang berkaitan dengan Islam sebagai persediaan menjadi seorang muslim yang berilmu dan bertakwa kepada Allah.
“ kepada pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai masjid dan para iman atau jawatankuasa khariah perlu berperanan yang lebih didalam khariah masing-masing jangan diabaikan tanpa memberikan bimbingan yang sempurna kerana akan menyebabkan jiwa mereka menjadi pudar akhirnya akan memberikan pesepsi yang salah tentang Islam”. titah baginda lagi.
Sehubungan dengan itu jabatan zakat telah mereallasasikan sebuah pusat bimbingan Islam yang ditabir urus oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah yang menempatkan saudara-saudara baru yang diharapkan akan melahirkan kader-kader dakwah dalam berbagai bangsa bukan sahaja akan dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat bukan Islam juga kepada perkembangan Islam di Kedah dan Malaysia amnya.
“ Beta menyarankan agensi agama seperti jabatan agama, jabatan zakat, Mufti dan pendakwah bersatu agar saudara-saudara baru terbela dari segi pendidikan serta kebajikan mereka. Titah Tuanku lagi.

Baginda Tuanku juga telah merasmi dan mempekenankan pusat bimbingan Islam dengan nama Pusat Bimbingan Islam Sultan Abd Halim Muazamshah(PUSBA)Sg Petani.

0 comments:

Post a Comment